Wspieramy sport:

Wspieramy fundacje i domy dziecka:

Dom dziecka w Małachowie,
Inicjatywy Bieg niepodległości,
Fundacja Bo w nas jest moc,
Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia, Hospicjum Dom Ulgi w Cierpieniu,
Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Domy Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.