Gwarancja jakości

Dbamy o jakość naszych produktów

Wszystkie produkty Farmy Świętokrzyskiej posiadają certyfikat, który gwarantuje, że na każdym etapie ich wytwarzania spełnione są rygorystyczne normy dla ekologicznego systemu produkcji. To stosowany w krajach Unii Europejskiej wspólnotowy znak „Rolnictwo ekologiczne”, czyli zielony listek z białych gwiazd, umieszczany na etykiecie. Potwierdza on, że produkt został wyprodukowany zgodnie z najwyższymi normami, m.in. całkowicie bez udziału środków chemicznych i GMO.

Każdy producent żywności ekologicznej objęty jest szczególnym nadzorem. Kontrola jakości prowadzona jest przez upoważnione do tego celu jednostki certyfikujące, nadzorowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Gospodarstwa ekologiczne przechodzą każdego roku szczegółową kontrolę, która potwierdza stosowanie zasad rolnictwa bio.

Naszą jakość potwierdzają certyfikaty