Woda, powietrze, skały – to w dużym uogólnieniu nasza planeta. Ale to, oraz żywe organizmy, jest także podstawą do tworzenia się gleby – kluczowego komponentu środowiska przyrodniczego. Dlatego dziś, gdy obchodzimy Światowy Dzień Gleby, pragniemy Wam pokazać, że to ona w dużej mierze warunkuje przetrwanie, rozwój i nasz dobrobyt.

Światowy Dzień Gleby

Obchodzony 5 grudnia ma na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat roli gleby w środowisku i w życiu człowieka. Ustanowiony w 2013 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, już wcześniej był  obchodzony wśród towarzystw gleboznawczych, aby zwrócić uwagę na to, jak ważnym elementem naszego życia jest gleba. To właśnie dzięki jej uprawie możliwy był i nadal jest rozwój społeczeństwa na ziemi. Od wieku eksploatowana, nie zawsze z szacunkiem, daje nam pożywienie i zapewnia prztrwanie.

Jednak coraz większe jej używanie doprowadza do spadku jej jakości, wyjałowienia, co bezpośrednio zagraża życiu wielu milionów ludzi. Degradacja gleby postępuje w niezwykle wysokim tempie, a ciągły wzrost populacji i związane z tym większe potrzeby żywieniowe stawiają nas w obliczu realnego zagrożenia.

Spójna, nierabunkowa i po prostu mądra eksploatacja gleby może pomóc całej ludzkości w:

  • zwalczaniu głodu na świecie
  • walce z ubóstwem (szczególnie w krajach, gdzie gospodarka opiera się na rolnictwie)
  • zapewnieniu i podniesieniu jakości życia i utrzymania zdrowia – z uwagi na jakość wyżywienia
  • zadbaniu i rozsądnym użytkowaniu ekosystemów
  • przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym

Po co nam gleba?

Gleba to środowisko życia bakterii, roślin, zwierząt. Na niej rosną rośliny będące pierwszym ogniwem łańcucha pokarmowego. Dzięki niej możemy produkować niezbędną ilość pożywienia. I co ważne to gleba zatrzymuje wodę opadową, co w skrajnych warunkach chroni przed gwałtownymi wezbraniami rzek, potoków i podtopieniami a nawet powodziami.

Aby gleby mogły nam służyć, muszą być utrzymywane na wysokim poziomie. Postępująca degradacja gleby, czyli niszczenie jej struktury, niszczenie pokrywy roślinnej, długotrwałe przesuszenie, zmiana pH, skażenie substancjami chemicznymi czy wyjałowienie ze składników pokarmowych, zmniejsza jej żyzność i zaburza jej prawidłowe funkcjonowanie. W efekcie mamy nie tylko spadek urodzajności skutkujący zmniejszeniem jakości i ilości plonów. Degradacja prowadzi także do zmniejszenia bioróżnorodności, zachwiania zdolności do retencjonowania wody a także do powstania ujemnego bilansy węglowego. Oznacza to, że gleba uwalnia do atmosfery więcej węgla niż go wiąże. A skutki tego wszystkiego odczuwamy na naszym zdrowiu.

Dlatego Światowy Dzień Gleby przypomina nam o tym, by po prostu o nią dbać. Aby wybierać produkty produkowane w sposób nieagresywny, ale taki, w którym szacunek dla ziemi jest na pierwszym miejscu. Aby być świadomym odpowiedzialności i zagrożeń, które są nad nami. Dbajmy wspólnie o naszą Matkę Ziemię i cieszmy się zdrowym i radosnym życiem!