Już trzeciego września nasze dzieci ruszą do szkoły. Zabrzmi pierwszy dzwonek i chwile beztroski będą już tylko wspomnieniem. Zaczną się lekcje, obowiązki, zajęcia dodatkowe. Znów trzeba będzie wcześnie wstawać, pamiętać o spakowaniu plecaka, kanapek. To ważna próba dla rodziców i dzieci. 

Często z przeżyciami szkolnymi gorzej radzą sobie rodzice od dzieci. To ich emocje najbardziej wpływają na dzieci, szczególnie na te najmłodsze, bo starsze przez wakacje zdążyły się poznać, najpierw w mediach społecznościowych a później w realnym życiu, więc dla nich pójście do szkoły to spotkanie ze znajomymi. Ważne jednak, żeby nie wpadać w panikę. Istotne jest opanowanie emocji, zorganizowanie się, podział na czas pracy i czas wolny. 

Dzieci są najważniejsze

 

Rodzicu pamiętaj, dziecko jest najważniejsze!

 „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (Janusz Korczak). W tym zdaniu kryje się magiczny moment, który każdy człowiek doświadczający rodzicielstwa zna , rozumie, a obraz śmiejącego się dziecka pielęgnuje w sercu przez całe życie. Zespół Farmy to grupa ludzi, których łączy wiele wspólnych poglądów, celów, a także przekonanie, że dzieci są w życiu najważniejsze, to one będą tworzyły przyszłość nie tylko naszego kraju, ale również naszej planety i niezmiernie ważnym jest by wchodząc w dorosłość miały za sobą szczęśliwe, wartościowe dzieciństwo, a ich relacja z rodzicami była zawsze oparta na miłości i zaufaniu.

Wychowanie jest było i będzie trudną sztuką. Składa się na nie posiadana wiedza, doświadczenie, intuicja a niekiedy zdrowy rozsądek. Wychowanie wymaga bardzo dużo dobrej miłości skierowanej na dobro dziecka. Wychowawcza rola rodziców jest bardzo ważna. Podstawą zawsze powinna być prawdziwa miłość. Człowiek decydując się na dziecko bierze odpowiedzialność za życie drugiego człowieka, jego pełny i całkowity rozwój. Wychowanie jest procesem, który trwa lata. 

Rodzice są najważniejszymi osobami dla dzieci. Stanowią wzór i podstawę zachowania. To w dużej mierze zależy jak będzie w przyszłości zachowywało się dziecko. Rodzice mają największy wpływ na poczucie wartości swoich dzieci. Bardzo ważnym czynnikiem, który decyduje o efektach wychowawczych jest więź rodziców z dzieckiem. Miłość, która jest podstawą wszystkich relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem zapewnia, że normy, wartości, postawy, zachowania przyjmowane są w naturalny sposób z ufnością i otwartością. Jakość oraz siła uczuć mają ogromny wpływ na skuteczność oddziaływań wychowawczych. 

Rodzina stanowi najlepsze środowisku w którym może rozwijać się człowiek, tylko ona może zaspokoić podstawowe potrzeby fizyczne, psychiczne: akceptacja, miłość, bezpieczeństwo.  Zapewnijmy naszym dzieciom dobry i zdrowy start oferując żywność naturalną, jak najmniej przetworzoną bez sztucznych dodatków i szkodliwych związków chemicznych. Nigdy nikt nie jest doskonały, ale wystarczy że będziemy się starać z miłości i pełnego zaangażowania w nasze rodzicielstwo szukać najlepszych dla siebie rozwiązań.  Dzieci są fundamentem społeczeństwa, podstawą gospodarki przyszłością w którą należy dużo inwestować aby w przyszłości być dumnym z tego, że wychowało się tak wspaniałych ludzi, którzy tyle mogą zdziałać dla świata. 

Autor tekstu: Diana Kosiela